Donyo kui, Sitik e , Akehe, Khalale, Kharome, Dilaknati , Gejobo kiro kiro kanggo pitulungan ingatase  Taqwa maring  Alloh,Lan perkoro kang kanggo pitulungan ingatase  Taqwa maring  Alloh  kui ora jeneng donyo.Lan saben saben wongkang ma'rifate luwih kuwat lan luwih yakin ,Mongko wong iku mau  luwih banget anggone ngrekso songko kabih kenikmatane donyo.
 
Top