WONG KANG MANGAN SEKO HASILE DEWE SINAJAN PENGGAWEANE IKU MAU MAKRUH ,KOYO DENE TUKANG CANTHOK LAN DADI PENYANYI ;IKU MAU LUWIH BAGUS KATIMBANG WONG KANG AHLI NGIBADAH SING MANGAN AGAMANE ,WONG IKU MAU DIWEHI PANGAN PORO MANUGSO SEBAB BAGUS NGIBADAHE .


TEMULI ORA SAMAR: SAKTEMENE NYAMBUT GAWE KERONO AKEH-AKEHAN / NUMPUK-NUMPUK BONDO LAN KANGGO UMUK-UMUKAN IKU DIWODO DENING SYARA'

KASEBUT INGDALEM KHADIS: SOPO WONGE NGGOLEK BARANG KHALAL KERONO AKEH-AKEHAN LAN KANGGO UMUK-UMUKAN MONGKO WONG IKU MAU SESUK NEK KETEMU GUSTI ALLOH ,GUSTI ALLOH BENDU MARING WONG IKU MAU.


IMAM SYAFI'I NGENDIKO:NGGOLEK TAMBAH SANGKING PERKORO KANG KHALAL IKU MAU DADI COBO,ALLOH NYOBO MARING WONG AHLI TAUKHID KELAWAN COBO IKI [NGGOLEK BARANG KHALAL KERONO OKEH OKEHAN LAN KANGGO UMUK-UMUKAN] MONGKO NGERTIYO PERKORO IKI!!!
 
Top