Ibnu ;Abdissalan ngendiko : Saktemene ing dalem Syarengate Nabi Musa as Wong lanag iku keno due bojo sak akeh akehe tanpo bates {taghliban limaslakhati rrijal}

 Lan ing dalem Syarengate Nabi 'Isa as Ora keno due bojo gejobo ming siji { taghliban limaslakhati nnisak } Lan syarengate Kanjeng Nabi Muhammad saw lan sekabehane poro Nabi Lan Poro Utusan ngerekso maslakhat loro { maslakhate wong lanang lan wong wadon} tegese umate Kanjeng Nabi Muhammad saw bojone aro keno punjul papat,papat iku paling akeh naliko biso ngadil ,Dawuhe Alloh neng quran Wis jelas Nek bojo keno  lhoro otowo telu otowo papat menowo iso ngadil lamun ora biso ngadil yo diperintah siji  Lan kerono Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad saw  Maring Fulan Lan si Fulan Wis temen mlebu Islam lan bojone si Fulan mau 10, :Bojomu papat wae Sik enem pisahen,{sak durunge manjing islam bojone si fulan 10} bojo sepuluh mau sifulan didawuhi Nabi supoyo milh papat lan turahane papat supoyo di pisah{furqoh} Dadine nek bojone limo upamane sik no 5 ora sah ijab qobule nek upamane limo di ijabke bar pisan ora sah kabeh,
 
Top