Sabda Nabi Muhammad  SAW  Tiada suatu hamba kecuali hamba itu mempunyai empat mata,dua mata dikepalanya, dengan kedua mata itulah seorang hamba melihat urusan dunianya
dan dua mata didalam hatinuraninya,dengan kedua mata inilah seorang hamba melihat urusan akhiratnya
 
Top