d
Kewajiban anak terhadap orang tuanya ,Pertama,Memberi makan dan minum jika orang tua memerlukannya.
Kedua mengabdi / membantu sepenuhnya kepada  orang tua jika orang tua memerlukannya.
Ketiga : Menjawab panggilannya ketika  orang tua memanggilnya.Keempat : melaksanakan segala perintahnya, Selagi perintah tersebut bukan maksiat kepada Alloh.
Kelima :Berbicara kepada  orang tua dengan perkataan yang halus{sopan} bukan keras dan kasar.
Keenam : Jika  orang tua memerlukan sandang {pakaian] anak wajib menyandanginya {memberi pakaian},jakalau mampu / semampunya.
Keenam : Jika berjalan bersamaan, anak dibelakangnya.
Ketujuh : Anak harus selalu mencari ridlo orang tua untuk dirinya.
Kedelapan : Anak mendoakan orang tuanya ketika berdoa untuk dirinya .Seperti :

اللّهمّ اغفرلي ولوالديّ وارحمهما كما ربّياني صغيرا

Kesembilan 
    Tanbihul ghofilin  والاكره له بما يكره لنفسه
 
Top