LATHOIF/LATHIFAH ADA 7 MACAM

1.Lathifah Qolbi Tempatnya kira kira 2 jari dibawah buah dada kiri yg mengisi lathifah tsb ialah nafsu lawwamah yg mempunyai Pengikut 7  1.Gampang tertarik 2.Zalim 3.Mengumpat 4.Ingin dipuji 5.Tidak ada rasa kasihan 6.Dusta 7.Lalai terhhadap kewajiban

2.Lathifah Ruh Tempatnya kira kira 2 jari dibawah buah dada kanan yg mengisi lathifah tsb ialah nafsu Mulhimah{sawiyah} Pengikutnya ada 7 1.Pemurah 2.Sederhana 3.Ramah-tamah 4.Rendah hati 5.Menyadari kekhilafanny 6.Sabar 7.Tabah terhadap kesusahan

3.Lathifah Sirri Tempatnya kira kira 2 jari diatas buah dada kiri yg mengisi lathifah tsb ialah nafsu Mutmainnah Pengikutnya ada 6 Pengikutnya ada 6 1.Sayang pd sesama mahkhluk 2.Tawakkal 3.Senang Beribadah 4.Selalu bersyukur 5.Ridlo 6.Takut berbuat dosa

4.Lathifah Khofi Tempatnya kira kira 2 jari diatas buah dada kanan yg mengisi lathifah tsb ialah nafsu mardliyyah {Rodliyyah} Pengikutnya ada 7 1.Baik budi 2.Meninggalkan segala hal selain Alloh  3.Belas kasih pada sesame makhluk 4.Selalu mengajak kepada kebaikan 5.Memaafkan kesalahan orang lain 6.Kasih saying pada sesama manusia 7.Peduli terhadap perasaan orang lain

5.Lathifah Akhfa Tempatnya ditengah2 dada yg mengisi lathifah tsb ialah nafsu mardliyyah Artinya kesempurnaan pengikutnya ada 3 1.Ilmul-Yaqin {yakin taunya} pangkatnya fana' lil'af'al pandangannya lama'buda illalloh 2.Ainul-Yaqin {yakin taunya}pangkatnya fana'fissifat pandangannya lamaqsuda illalloh 3.Hakkul-Yaqin {mutlak tahunya} pangkatnya fana' fidza dzat pandangannya lamaujuda illalloh

6.Lathifah Nafsi tempatnya diantara dua alis{ditengah tengah jidah} yang mengisi lathifah ini adalah nafsu ammarah pengikutnya ada 7  1.Kikir  2.Ambisius 3.Hasud  4.Bodoh  5.Sombong  6.Syahwat  7.Marah

7.Lathifah Qolab yang mengisi lathifah ini adalah nafsu kamilah yang ini tidak punya pengikut karena berasal dari anasir yang empat yaitu  1cahaya itu putih{inti air}  2cahaya angin itu kuning{inti angin} 3cahaya api itu merah{inti api 4cahaya tanah/bumi itu hitam {inti bumi}
 
Top