Sahabat Thauban pada suatu saat berjalan bersama Nabi Muhammad SAW,dan ketika melewati pemakaman ,
Nabi Muhammad SAW berhenti sambil menangis,kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa,setelah selesai berdoa,Sahabat Thauban bertanya kepeda Nabi Muhammad SAW'
Ya rasulalloh ,kena apa engkau berhenti di tempat ini dan kena apa engkau menangis,kemidian engkau berdoa,
Jawab Nabi muhammad SAW,Hai Thauban ,Ahli kubur ini sedang disiksa dalam kubur nya,dan aku doakan agar Ahli kubur ini diringankan siksaan nya, ,maka setelah aku doakan ,Ahli kubur ini di ringankan siksaan nya,dan  seandai nya Ahli kubur ini pada masa hidupnya melakukan puasa satu hari saja pada tanggal satu rajab ,maka Ahli kubur ini tidak akan mendapatkan siksa seperti ini di dalam kubur nya
Pada bulan rajab ini Nabi Muhammad SAW di perintah oleh Alloh untuk melakukan isra' Mi;raj,
Isra; adalah  : Perjalanan Nabi Muhammad SAW ,dari Masjidil Kharom ke Masjidil Aqsho
Mi'raj Adalah  : Perjalanan Naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsho ,ke Langit satu.dua,tiga,empat,lima,enam,tujuh,sampai ke sitratul muntaha,
 
Top